ชาวลำพูน นับพันคนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเชตวันหนองหมู

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 507 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ กว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

วันนี้ (3 ต.ค.63) เวลา 07.00 น. ที่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 49 รูป ที่บริเวณบันไดนาคมณฑปพระพุทธบาท ซึ่งถือเป็นสถานที่ ที่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะของตำบลอุโมงค์ ที่ทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ สภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดเชตวันหนองหมู จัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีประชาชนออกมาร่วมกันตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

"ตักบาตรเทโว" หมายถึง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

... ทั้งนี้คำว่า "เทโว" ย่อมาจากคำว่า "เทโวโรหณะ" ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (เดือนเกี๋ยงเหนือ) จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ