นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนที่ 44 อย่างเป็นทางการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 985 ครั้ง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เดินทางกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนที่ 44 อย่างเป็นทางการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยได้เดินทางไปกราบสักการะสถูปกู่ช้าง-กู่ม้า ณ โบราณสถาน กู่ช้าง - กู่ ม้า  สักการะพระสุวรรณจังโกฏเจดีย์  สักการะกู่อัฐิครูบาศรีวิชัย ณ วัดจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง สักการะพระประธานในพระวิหารหลวง สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สักการะพระประจำคณะสะดือเมือง  จากนั้นเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระนางจามเทวี สักการะศาลพระโอรส "มหัตยศ" และ "อนันตยศ" ณ ศาลพระนางจามเทวี  และสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ก่อนเข้าห้องทำงานและเริ่มปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ปัจจุบันอายุ 58 ปี สมรสกับนางปนัดดา เนาวรัตน์ มีบุตร 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2529 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2551 ผ่านการการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ หลักสูตร นายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 56 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ 64 หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 22สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีประวัติการรับราชการที่สำคัญ ได้แก่  นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ , เลขานุการกรม กรมการปกครอง , ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการบริหารราชการอำเภอและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ , รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง , ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

อนึ่ง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนที่ 44 ต่อจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก่อนนี้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เดิมดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 8 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ