รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 842 ครั้ง

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ที่จังหวัดลำพูน

เช้าวันนี้ (17 มกราคม 2563) ที่ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านดอนหลวง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชมการสาธิตการปั่นฝ้าย และการทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับจำนวนมาก ทั้งนี้ บ้านดอนหลวง เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือ มีการจัดงาน "แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง" ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546  ต่อมากลายมาเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีของหมู่บ้าน ปัจจุบันบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านโอท็อปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนและภาคเหนือ

ต่อมาเวลาประมาณ 16.30 น. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางไปที่ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน (กาดป่าเห็ว) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการขับเคลื่อนองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ คือ ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินชีวิต องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สำหรับศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาด Green market การจัดทำศูนย์ฝึกวิชาชีพ และการจัดทำห้องเย็นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชน ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางของประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง เป็นตลาด Green market ในการเชื่อมโยงสินค้า กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียง นับเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าให้กับระบบโลจิสติกส์ มีการเก็บพืชผักในห้องเย็นเพื่อคงความสดใหม่ สะอาด ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค หรือลูกค้าต่อไป และยังเป็นการแก้ไขปัญหาพืชผักผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ไม่มีที่ระบาย ไม่มีที่จำหน่ายอีกด้วย ในการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ตลาดเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ