จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ThaiBev เชิญเที่ยวงาน River Festival Lamphun สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 317 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ThaiBev จัดงาน River Festival Lamphun สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 รื่นเริง แสงศิลป์สืบสานเทศกาลโคมลำพูน งานประจำปีริมฝั่งแม่น้ำกวง ณ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหิริภุญชัย ไปจนถึงประตูท่านาง ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2563 

ค่ำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ ท่าน้ำกวงประตูท่านาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน River Festival Lamphun สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 รื่นเริง แสงศิลป์สืบสานเทศกาลโคมลำพูน งานประจำปีริมฝั่งแม่น้ำกวง โดยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน และ C asean จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2563 ณ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหิริภุญชัย ไปจนถึงประตูท่านาง ในการนี้ นายไชยยง รัตนอังกูร ที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนนายณฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แม่น้ำกวง เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คนในถิ่นล้านนามานับพันปี การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของแม่น้ำสายนี้ ทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดปณิธานชุมชน ในการถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่พระธาตุหริภุญชัย และสักการะพระนางจามเทวี ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของระบบนิเวศน์ริมน้ำและป่ากลางเมือง ภายใต้การจัดแสดงสร้างประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ได้ฟังเสียงธรรมชาติที่บันทึกจากป่าจริง และแสงสีที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตคนลำพูน ได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าหลากหลายจากฝีมือท้องถิ่น และลิ้มลองอาหารฝีมือจากครัวพื้นบ้านจากคุณลุงคุณป้าชุมชนในเมือง อาหารพื้นเมืองยุคใหม่ จากเชฟคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาว ตลอดแนวริม 2 ฝั่งน้ำความยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร 

ด้าน นายไชยยง กล่าวว่า บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง งาน River Festival Lamphun สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 รื่นเริง แสงศิลป์สืบสานเทศกาลโคมลำพูน เป็นตัวอย่างของสำคัญความสำเร็จของการร่วมมือกันระหว่าง ภาคราชการ หน่วยงานปกครองท้องถิ่นภาคประชาชน และ เยาวชนในการร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีโอกาสได้นำความสำเร็จนี้ไปเล่าสู่ผู้คนต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศ และในอนาคตความสำเร็จนี้จะเป็นต้นแบบที่นำไปดำเนินการในอีกหลายเมือง และ หลายประเทศ จึงอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ได้สนับสนุนและทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความงดงามของแสงสี ในงาน River Festival Lamphun สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 รื่นเริง แสงศิลป์สืบสานเทศกาลโคมลำพูน งานประจำปีริมฝั่งแม่น้ำกวง ประจำปี พ.ศ. 2563 ชมนิทรรศการภาพเมืองเก่าลำพูนในอนาคต River Art & Craft Market ผลงานศิลปะ งานฝีมือของนักออกแบบท้องถิ่น งานฝีมือจากชุมชน และลิ้มลองอาหารหลากหลายจากเชฟและผู้ประกอบการในลำพูน สดชื่นกับเครื่องดื่มนานาชนิด และอร่อยกับสุดยอดอาหารเมืองลำพูน และรสชาติอาหารเหนือรุ่นใหม่จากเชฟรุ่นใหม่ ที่จุดชมวิว Chang Lighting Paviion เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน สุดยอดสินค้าโอทอปจังหวัดลำพูน ทั้งผ้าฝ้าย ผ้ายกดอก และ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรอินทรีย์จากกลุ่ม Young Smart Farmers เครือข่ายสินค้าโอทอปลำพูน ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.00 น. ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ