ผู้ว่าฯวรยุทธ เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุพื้นที่ป่าซาง ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 312 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวรยุทธ. เนาวรัตน์. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จังหวัด อำเภอ. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการแพทย์. อสม.  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/กิ่งกาชาดอำเภอป่าซาง. ออกเยี่ยมบุคคลที่ค้องการรับความช่วยเหลือ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ -ผู้สูงอายุ อายุ ๑๐๒.ปี. และ ๑๐๓  ปี ทั้งนี้ ได้เข้าพูดคุยให้กำลังใจ ซักถามความเดือดร้อน แก่ผู้สูงอายุ. และผู้ดูแล. การวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง. พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ รายละ ๓,๐๐๐.- บาท. สิ่งของอุปโภคบริโภค. อุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล. 
    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ