แม่บ้านมหาดไทยลำพูน สอนนักเรียนทำขนม พัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 283 ครั้ง

แม่บ้านมหาดไทยลำพูน ให้ความรู้การทำขนมไทยกับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาลาด ตำบลนาทราบ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พัฒนาทักษะการงานอาชีพให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนมอบหมายให้สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส ร่วมสอนให้ความรู้การทำขนมไทยกับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยสอนความรู้ด้านการทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ ให้กับเด็กเยาวชนชาวเขาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะการงานอาชีพให้กับเด็ก ๆ และสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ