เหล่ากาชาดลำพูน สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชน ตามโครงการ "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 289 ครั้ง

พ่อเมืองลำพูน นายกเหล่ากาชาด เยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในสังคม ตามโครงการ "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" สอบถามความต้องการและให้ความช่วยเหลือ สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 19 – 20 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"

โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายดวงคำ โยธาใหญ่ อายุ 81 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีฐานะยากจน มีรายได้แค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือน และนายอุ่นเรือน ปัญโญใหญ่ อายุ 86 ปี ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัว แต่ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองได้

จากจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย รายที่ 1 ด.ช.ณัฐวุฒิ กันทะแก้ว พิการทางสมองแต่กำเนิด เดินไม่ได้ รายที่ 2 น.ส.ศิริพร จอมขยัน ป่วยเป็นมะเร็ง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และรายที่ 3 นางจันทร์ เลิศอนันต์ ผู้สูงอายุพิการยากไร้ อาศัยอยู่กับหลาน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมด้วยชุดเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าห่ม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น  

สำหรับ กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” นั้น เป็นการออกเยี่ยม สอบถามความต้องการของผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ