ลำพูน จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 424 ครั้ง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “จป ลำพูนร่วมใจภักดิ์ สานสังคมปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2563 ) นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “จป ลำพูนร่วมใจภักดิ์ สานสังคมปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม เค เค ชอคเกอร์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๕ ชมรมจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดลำพูน

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นอายุ 8 ปี และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนแต่ละโรงเรียน ในเขตของจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงและกลุ่มเด็กเยาวชนทั่วไปที่สังกัดสโมสร ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งทีมเข้าแข่งขัน รุ่นอายุ 8 ปี 9 ทีม และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป 8 ทีม ผู้ชนะจะได้รับเงินพร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน / การให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สารเคมี ที่อับอากาศและกิจกรรมเล่นเกมส์บิงโกเซฟตี้ / กิจกรรมให้บริการคลินิกตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อการขับขี่ปลอดภัย (ฟรี) โดยทีมบริษัทโตโยต้าริช จำกัด /  กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยทีมโรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออกร้านนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพีแรม จำกัด บริษัท วีพีเอฟ จำกัด สาขา 3 อำเภอแม่ทา , บริษัทไทยนิจิ จำกัด , บริษัทโกลคอนดา เอเชีย จำกัด , บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัดมหาชน และเทศบาลตำบลต้นธง เอื้อเฟื้อสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์และให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการอำนวยความสะดวกจัดดูแลบริเวณที่จอดรถให้กับผู้มาร่วมงาน อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ