ผู้ว่าฯลำพูน สำรวจถนนนิคมฯ-สันป่าฝ้าย-หนองเป็ด รับทราบปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 415 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน สำรวจถนนนิคมฯ-สันป่าฝ้าย-หนองเป็ด รับทราบปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ล่าสุดในพื้นที่ยังมีการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสายสำคัญหลายจุดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ไม่นิ่งนอนใจกำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ขอประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง

วันที่ 26 พ.ย. 63 เวลา 16.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจสภาพความเรียบร้อยของถนนนิคมฯสันป่าฝ้าย – บ้านธิ (ทางหลวงหมายเลข 1147) ตั้งแต่บริเวณ เขตติดต่อตำบลมะเขือแจ้ บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ 12 ต.บ้านกลาง จนถึงสะพานศรีวิชัย 2 (สะพานศรีบุญยืน) บ้านสันป่าฝ้าย – หนองเป็ด รวมถึงตรวจสอบสภาพไหล่ทาง ,ท่อระบายน้ำบริเวณ 2 ข้างทาง เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยมีนายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน พร้อมด้วยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสุ่การพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ตาม  ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ขณะนี้มีการการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสายสำคัญหลายจุด อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายดอยติ-ลำพูน จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 39.68 เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนงานร้อยละ 13.44 คาดว่าการดำเนินงานจะเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ (แยกท่าจักร) ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนแม่ทา–ท่าจักร ที่ กม.33+107.300 วันเริ่มต้นสัญญา 25 เมษายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา  30 พฤศจิกายน 2563  ผลงานก้าวหน้า ณ วันที่ 22 พ.ย.63 คิดเป็นร้อยละ 17.10 การดำเนินงานของผู้รับจ้างช้ากว่าแผนงานคิดเป็นร้อยละ 82.90 ปัญหาอุปสรรคเกิดจากการติดขัดเรื่องอาคารสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง และติดขัดระดับน้ำขึ้นสูง ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหา เจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้างยินยอมรื้อถอนออกจากเขตทางหลวงแล้ว     แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนระดับน้ำขึ้นสูงผู้รับจ้างจะพิจารณาทำการถมดิน รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อปรับระดับน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

สำหรับโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (ปรับปรุงแยกท่าจักร) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ บริเวณ กม.149+556 ) วันเริ่มต้นสัญญา 25 เมษายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 30 พฤศจิกายน 2563 ผลงานก้าวหน้าถึง 22 พ.ย.63 คิดเป็นร้อยละ 94.09 ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 5.92 ปัญหาอุปสรรคเกิดจากมีการขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากการก่อสร้างติดขัดเสาไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่แล้ว การก่อสร้างส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยด้วยว่า รับทราบข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้กำชับให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและให้สำรวจตรวจตราจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั้งยังได้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดเพิ่มความระมัดระวังด้วย ปัญหาที่ประชาชนแจ้งเข้ามานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมหาแนวทางแก้ไขต่อไปอย่างแน่นอน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ