ตำรวจลำพูน ร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. หวังคนออกมาเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 310 ครั้ง

ประธาน กกต.อบจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน คาดหวังชาวลำพูนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายก อบจ.ลำพูน) จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 330,760 คน มีเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนเขตเลือกตั้งนายก อบจ. 1 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 702 หน่วย แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และอสม. 1 คน ทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จำนวน 8,424 คน มุ่งหวังให้ประชาชนชาวลำพูนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมายอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดกำลังออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยพร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ