ลำพูน เปิดเทอมวิถีใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 เคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 294 ครั้ง

ลำพูน เปิดเทอมวิถีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน กำชับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพพร้อมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครู ที่ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย โรงเรียนวัดฮ่องกอก โรงเรียนวัดเชตวันหนองหมู โรงเรียนบ้านป่าเส้า และโรงเรียนบ้านศรีบุญยืนวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวให้กำลังใจคณะครูฯ ในโอกาสเปิดภาคเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ช่วยกันดำเนินงานด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจในบทเรียน พร้อมกับแนะแนวทางในการเรียนและการศึกษาต่อให้นักเรียนพร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ