ลำพูน เตรียมแผน "ชิงเก็บก่อนเผา" รับมือฝุ่นละอองจากไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 364 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

     บ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายพีระ ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     ในที่ประชุมได้มีการหารือรับทราบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การดำเนินงานเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแล และรับมือกับสถานการณ์ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าโดยการเก็บขน การใช้ประโยชน์เศษวัสดุในป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง สร้างเครือข่าย อาสาสมัคร และจิตอาสา เพื่อเป็นกลไกหลัก ส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่ ด้วยการสื่อสาร ติดตาม เฝ้าระวัง และดับไฟ พร้อมกันนี้ยังดำเนินการเร่งขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนโครงการ "ชิงเก็บก่อนเผา" นำร่องพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลก้อ ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ และตำบลมะเขือแจ้ (พื้นที่ดอยขะม้อ) อำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการเก็บขนย้ายใบไม้จากพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ และขายให้กับบริษัทเอกชน เพื่อนำไปผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง ทำปุ๋ยหมัก นำมาทำวัสดุมุงหลังคา และผลิตจานใบไม้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ดำเนินการต่อไป

     อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน มีความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง โดยมีมาตรการรับมือครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งทางจังหวัดเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ