ขนส่งลำพูน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงหยุดยาว 9-13 ธ.ค.63 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 218 ครั้ง

     นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่ วันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว พร้อมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร และรถโดยสารสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

     พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำผู้โดยสาร ณ จุดจอดรถโดยสารเกี่ยวกับการงดดื่มสุราบนรถโดยสาร รวมถึงบทลงโทษ เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัย การแนะนำอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการร่วมสังเกตพฤติกรรมผู้ขับรถ พร้อมระบุช่องทางการร้องเรียน ทางสายด่วนโทร 1584 เบื้องต้นจากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตลอดทั้งวัน ไม่มีผู้เดินทางตกค้างแต่อย่างใด

     ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ยังได้กำชับพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งทุกคนจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ