รวมพลังชาวลำพูน ออกมาเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. รักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทย เป็นสมัยที่ 14

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 306 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอชาวลำพูน รวมพลังออกมาเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ร่วมกันรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทย เป็นสมัยที่ 14

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้ว กับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายก อบจ.ลำพูน) ซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

ล่าสุด (11 ธันวาคม 2563) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิมากที่สุดของประเทศไทยมาแล้ว เป็นจำนวนถึง 13 สมัย นับตั้งแต่การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 ถึง การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งล่าสุด เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 2562 การเป็นแชมป์ว่ายากแล้ว แต่การรักษาแชมป์นั้นยากกว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันรักษามาตรฐาน ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ทั้งยังได้เน้นย้ำว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่มีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน

อย่างไรก็ตาม นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวให้ข้อมูลก่อนนี้ไว้ว่า เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง กกต.อบจ.ลำพูน จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าไปทำการลงคะแนนเลือกตั้ง หากพบว่าประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีไข้สูงกว่า 37.5 องศา จะได้เข้าไปทำการใช้สิทธิในคูหาเฉพาะที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

อนึ่ง จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 325,989 คน มีเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนเขตเลือกตั้งนายก อบจ. 1 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 702 หน่วย ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและออกมาทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ