แม่บ้านมหาดไทยลำพูน มอบชุดกันหนาวและชุดเครื่องเขียน เป็นกำลังใจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เยาวชนและผู้ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

แม่บ้านมหาดไทยลำพูน มอบชุดกันหนาว ชุดเครื่องเขียน และของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสิงโต ทายะ ณ บ้านวงษาพัฒนา ตำบลแม่ตืน นางมูล ตะบุตร ณ บ้านวงษาพัฒนา ตำบลแม่ตืน นายพะสะเบอะ บงกชงามยิ่ง ณ บ้านศรีวิชัย ตำบลนาทราย โดยได้มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่บ้านศรีวิชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มอบชุดกันหนาว ชุดเครื่องเขียน และของอุปโภคบริโภค ให้กับเยาวชนจำนวน 70 ราย เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร

ทั้งนี้ การดำเนินงานของชมรมแม่บ้านมหาดไทยนั้น ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยึดมั่นการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนยึดมั่นประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ นับเป็นการทุ่มเทเสียสละเวลาความสุขส่วนตัว รวมถึงกำลังกายกำลังใจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ