เหล่ากาชาดลำพูน สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชน ตามโครงการ "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 332 ครั้ง

พ่อเมืองลำพูน นายกเหล่ากาชาด เยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในสังคม ตามโครงการ "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" สอบถามความต้องการและให้ความช่วยเหลือ สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"


โดยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายยงยุทธ   อุตเจริญ อายุ 71 ปี ผู้พิการทางการได้ยิน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิต นางสาวสุดารัตน์   ไชยเจริญ อายุ 30 ปี ผู้พิการทางสติปัญญาแต่แรกเกิด อาศัยอยู่กับมารดา ครอบครัวมีรายได้น้อย ฐานะยากจน ประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิต นายวิชัน   หน่อชาย อายุ 67 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ติดเตียง อาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ นางพวงเพ็ชร   พุทธปวน อายุ 59 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่ลำพัง ไม่มีรายได้และอาชีพ ฐานะยากจน ยังชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพ และนางอุบลรัตน์   จอมจินดา อายุ 57 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ติดเตียง อาศัยอยู่ลำพัง ไม่มีสามีและบุตร ไม่ได้ทำงาน ไม่มีอาชีพและรายได้ ยังชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพ

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนใน ตำบลแม่ตืน พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ได้แก่ นายสิงโต ทายะ อายุ 91 ปี และนางมูล ตะบุตร อายุ 86 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมประชาชนพื้นที่ตำบลนาทราย พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อีกจำนวน 3 ราย ได้แก่ ด.ช.อติยุ อวยไพรอวยพร อายุ 6 ขวบ สมองพิการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นายพะสะเบอะ บงกชงามยิ่ง อายุ 76 ปี ผู้ป่วยเรื้อรัง และนายกูรี พนมพนอไพร อายุ 86 ปี ผู้ป่วยติดเตียง 

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมด้วยชุดเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าห่ม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น  

สำหรับ กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” นั้น เป็นการออกเยี่ยม สอบถามความต้องการของผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ