ขนส่งลำพูน ส่งเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดรถควันดำ ลดการสะสม PM2.5

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 192 ครั้ง

     นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำขนส่งจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ 9 คน ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากรถ (ควันดำ) ด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบพกพา บริเวณ ทล.106 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตรวจควันดำสำหรับรถ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 11 คัน แบ่งเป็น รถบรรทุกส่วนบุคคล 3 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง 8 คัน พบค่ามลพิษจากรถ (ควันดำ) อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกคัน ซึ่งค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 1.01 - 13.90 % 

     สำหรับยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ออกตั้งจุดตรวจวัดควันดำ จำนวน 33 ครั้ง โดยได้ทำการตรวจสอบรถ จำนวนทั้งสิ้น 307 คัน ซึ่งการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจควันดำดังกล่าว เป็นนโยบายของทางภาครัฐ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นควันที่สะสมบนชั้นบรรยากาศ หากตรวจพบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จะได้ทำการแจ้งผู้ขับขี่ หรือผู้ครอบครองให้งดใช้รถคันดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุง และผ่านการตรวจสอบสภาพให้ใช้รถได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ