จ.ลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยเเห่งชาติปี 63 ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 247 ครั้ง

     วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยเเห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เเละร่วมพิธีไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีนายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กู้ภัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     นายชาคร  ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 กําหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ซึ่งการจัดงานถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสํานึก การดําเนินชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

     โดยกิจกรรมนี้เป็นการดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ คือ ภัยพิบัติจากซึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 ควรถือเป็นโอกาสสําคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ