การ์ดไม่ตก! ขนส่งลำพูน คุมเข้มต่อเนื่อง ตรวจสอบผู้ใช้บริการ และพนักงาน ป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 225 ครั้ง

     นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตลอดทั้งวัน ของวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และผู้โดยสารทุกคน ผลปรากฏไม่พบอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 72 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสาร 102 ราย ซึ่งแยกเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถ 65 ราย และผู้โดยสารที่ลงรถ 37 ราย เพื่อทำประวัติการเดินทางเพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบย้อนหลังหากพบผู้ติดเชื้อ

     อย่างไรก็ตามทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ยังได้กำชับพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งทุกคนจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ