จ.ลำพูน จัดชุดตรวจสอบสถานประกอบการ ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติมาตรการป้องกัน COVID-19 เคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 263 ครั้ง

     ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน "พยัคฆ์เทวี" ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน "บัวขาว" สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (28 ธันวาคม  2563) เพื่อจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม" และเน้นย้ำการใช้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

     ซึ่งการออกปฏิบัติการดังกล่าว อยู่ภายใต้การอำนวยการของ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ,นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองลำพูน ได้มอบหมายให้ นายเอนก  ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการดังกล่าว

     สำหรับการออกปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ได้ใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 11 และ15 ) ดำเนินการการตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ ตำบลในเมือง,ตำบลเหมืองง่า ,ตำบลประตูป่า และ ตำบลหนองช้างคืน รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ร้าน

     โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ใช้มาตรการป้องกัน อย่างเต็มขีดความสามารถ (D-M-H-T-T) ในการเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ,ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ การจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการ จุดเช็คอินแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือสมุดลงทะเบียน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

     นอกจากนี้ยังได้กำชับ และให้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์, การปิดบริการการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้มีการกระทำความผิดในลักษณะการมั่วสุม ชุมนุม ยาเสพติด และการพกพาอาวุธในขณะใช้บริการในสถานบริการ เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ