ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรเด็กดี ที่น่าชื่นชม เก็บเงินได้นำส่งคืนเจ้าของ 

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1120 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ให้กับ ด.ญ.เบญญทิพย์ ปินันท์ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดหนองซิว เด็กดี ที่น่าชื่นชม เก็บเงินได้นำส่งคืนเจ้าของ 

เช้าวันนี้ (27 มกราคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ญ.เบญญทิพย์ ปินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เด็กดี ที่น่าชื่นชม เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ 

ทั้งนี้ ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวัดหนองซิว เรื่อง เด็กดี ที่น่าชื่นชม เก็บเงินได้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้แก่ ด.ญ.เบญญทิพย์ ปินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองซิว เก็บเงินได้ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินของคุณตา สว่าง ราชสัก เก็บได้ที่บริเวณริมรั้วโรงเรียนแล้วนำส่งครูเวรประจำวัน เพื่อตามหาเจ้าของ ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณตาเจ้าของเงิน จึงได้มอบรางวัลแก่ ด.ญ.เบญญทิพย์ ปินันท์ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการทำความดี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ทราบและเห็นว่าการกระทำของ ด.ญ.เบญญทิพย์ ปินันท์ แสดงถึงความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่นักเรียนพึงมี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การป้องกันและเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดลำพูน "เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง" 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ