ผู้ว่าฯ ลำพูน นำบวชป่า ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 233 ครั้ง

          นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีบวชป่า ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีพระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวว่า พิธีดังกล่าว เป็นการเสริมศิริมงคลแก่ค่ายลูกเสือ และเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า แต่เดิมมีความเชื่อว่า พญาต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้ว จะคอยคุ้มครองรักษาต้นไม้ในบริเวณนั้น ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำไม่แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยถือเป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติ และช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมในคราเดียวกัน เป็นต้นน้ำให้ความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชน เกิดการหวงแหนสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ