เรือนจำ จ.ลำพูน ปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 303 ครั้ง

     วันนี้ (4 มกราคม 2564) ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

     นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

     อย่างไรก็ตามสำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ มีผู้ต้องราชทัณฑ์ในคดีความผิดตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทายอภัยโทษ มาตรา 5,6,7(2),8(2),9,10(2) และมาตรา 12 ใช้บังคับ แบ่งเป็นผู้ต้องกักขังชาย 231 คน และผู้ต้องขังหญิง 27 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 258 คน โดยเรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ในวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 74 คน และปล่อยตัวตามมาตรา 7(2),8(2),9,10(2),12 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 184 คน

     โดยในวันนี้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นคนดี ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ