เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มหอพัก เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 238 ครั้ง

          เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตามหอพักนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติของสาธารณสุข สำหรับหอพัก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

          โดยทางเทศบาล ได้นำแบบคัดกรองสุขภาพ หรือ Checklist COVID-19 เพื่อคัดกรองบุคคลภายนอก ที่มาพักอาศัยในห้องพัก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติ อาทิ การจัดทำป้ายแจ้งเตือนผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยมให้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันโรค จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และจุดเข้า-ออกต่างๆ เช่น ประตูเข้า-ออกอาคาร 

          รวมทั้งการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาในอาคาร โดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในเบื้องต้น และแจ้งพนักงาน ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

          หากมีกรณีที่มีผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้ทราบต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขได้ทุกแห่งเพื่อนำสู่เข้าระบบการดำเนินการเฝ้าระวังต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการให้เจ้าของสถานที่ กำกับดูแลเรื่องความสะอาด  เป็นประจำทุกวัน เป็นต้น ซึ่งภาพรวมจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามหอพัก จำนวนทั้ง 13 แห่ง ในเขตรับผิดชอบของทางเทศบาล พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ