ชุดปฏิบัติการร่วม จ.ลำพูน ออกตรวจตราสถานบันเทิง ต่อเนื่อง เฝ้าระวัง กำชับให้ดำเนินการตามคำสั่งเฝ้าระวัง COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 173 ครั้ง

     ช่วงค่ำวันที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 - 23.00 น. โดยการอำนวยการของนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน สั่งการให้ นายเอนก ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน "พยัคฆ์เทวี", ชุดปฏิบัติการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตรา และบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 1/2564 และ 6/2564 ตามมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง

     จากการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ตรวจตรา สถานบันเทิง ร้านจำหน่ายสุรา และสถานประกอบการร้านต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ผลการปรากฏไม่พบสถานประกอบการ และร้านค้า ฝ่าฝืนตามคำสั่งแต่อย่างใด โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

     พร้อมนี้ทางด้านชุมปฏิบัติการ ได้ให้คำแนะนำให้เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่หมั่นรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ มาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด จัดให้มีการทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการให้บริการ

     นอกจากนี้ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดให้มีพื้นที่รอคิวแที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริกรให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ/หมอชนะ หรือการบันทึกลงเอกสาร เพื่อไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับการสอบสวนโรค

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ