ปภ.เขต 10 แจ้ง 8-12 ม.ค.64 อุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศา เตือนประชาชนรักษาสุขภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 156 ครั้ง

          นายเพิ่มวิมยา  กันทะทรวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ได้รับแจ้งจาก กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

          เนื่องจากได้ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (12/2564) ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. แจ้งว่าในช่วงวันที่ 8-12 มกราคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้ มีอากาศเย็นลง 5-7 องศาเซลเซียส โดยพื้นราบของภาคเหนือ อุณหภูมิต่ําสุด 10-18 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 3-13 องศา เซลเซียส และมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่ โดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2564 อากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรง ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุสาธารณภัยดังกล่าว ขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่างๆ โดยในระยะนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง จึงได้จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีหากได้รับการร้องขอ          

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ