จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูน รวมพลังทำความดี ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning Day เรือนจำจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 880 ครั้ง

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูน รวมพลังทำความดี ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning Day เรือนจำจังหวัดลำพูน

ช่วงเช้าวันนี้ (28 มกราคม 2563) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning Day เรือนจำจังหวัดลำพูน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาพระราชทาน นับหลายร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานหน้าเรือนจำจังหวัดลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning Day เรือนจำกลางลำพูน โดยมีกิจกรรม ทาสีฟุตบาทบริเวณหน้าเรือนจำ ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบเรือนจำ ทำความสะอาดห้องเยี่ยมญาติ โรงจอดรถ และบริเวณบ้านพักเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อสนับสนุนตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ทรงพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังและกรมราชทัณฑ์

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เข้าพบปะและเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับตนเป็นพล เมืองดี โดยสามารถหลีกเลี่ยงสภาพการที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผู้ต้องขัง ก่อนปล่อยตัวและหลังปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ