เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน นำร่องทำเสวียนเก็บเศษใบไม้ ลดการเผา นำเอามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 247 ครั้ง

          เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน นำโดยนายณรงค์  แก้วกาญจนกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้นำร่องร่วมกันสร้างเสวียนเก็บเศษใบไม้เพื่อทำปุ๋ย ลดการเผา อันเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดภาระเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายขยะประเภทเศษวัชพืชใบไม้ไปทิ้ง  

          ซึ่งบริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตืน มีต้นไม้จำนวนหลายชนิด ประกอบกับระยะนี้ ต้นไม้มีการผลัดใบ ทำให้เกิดใบไม้ที่ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก จากเดิมมีการเก็บไปทิ้งโดยไร้ประโยชน์ตามระบบการกำจัดขยะของทางเทศบาล ต่อมาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ นำเศษวัชพืชดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากเศษวัชพืชเหล่านี้ สามารถย่อยสะลายกลายเป็นปุ๋ยได้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะอินทรีย์ พวกใบไม้ เศษกิ่งไม้ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้เสวียนถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเคยมีการใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนระยะหลังมีปัญหาหมอกควัน เกิดขึ้นมาก ชาวบ้านจึงหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมา โดยการนำเอาไม้ไผ่มาสานเป็นวงกลม หรือสานไว้รอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บเศษใบไม้ สะสมไว้ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารลดสาเหตุการเฝา ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากการเผาใบไม้เศษได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ