มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระอุปถัมภ์ จ.ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.แม่ทา และ อ.บ้านโฮ่ง จำนวน 2,000 ผืน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

          วันนี้ (12 มกราคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระอุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยดี

          นายชาคร  ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จ.ลำพูน จากการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 และจะไปสิ้นสุดฤดูในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  

          สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งสองพระองค์ทรงมีกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงให้มีการติดตามช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมแรง ร่วมใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้มูลนิธิฯ นำผ้าห่มพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน ผ่านผู้แทนรับมอบในการนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อไป

          โอกาสนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อมอบทั้งสิ้น จำนวน 2,000 ผืน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยพื้นที่อำเภอแม่ทา ได้แบ่งเป็น พื้นที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก 350 ผืน พื้นที่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ 500 ผืน และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่สอบ 300 ผืน นอกจากนี้ในส่วนของอำเภอบ้านโฮ่ง ได้จัดสรรแบ่งไปยังพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อีกจำนวน 350 ผืน

         

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ