ขนส่งลำพูน เข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19 ย้ำ ผู้โดยสารรถสาธารณะ สวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตั้ง App ไทยชนะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

          สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งว่า ตลอดทั้งวัน ของวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และผู้โดยสารทุกคน ผลปรากฏไม่พบอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 31 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสาร 22 ราย ซึ่งแยกเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถ 17 ราย และผู้โดยสารที่ลงรถ 5 ราย เพื่อทำประวัติการเดินทางเพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบย้อนหลังหากพบผู้ติดเชื้อ

          อย่างไรก็ตามทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ยังได้กำชับพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งทุกคนจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ