ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เปิดเรียนตามปกติ เน้นย้ำปฏิบัติมาตรการ COVID-19 เข้มงวด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 152 ครั้ง

          โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ภายหลังจากมีการปิดในช่วงที่จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มในระลอก 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน

          ซึ่งต่อจากนี้ได้มีการให้ทางโรงเรียนต่างๆ ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง

          โดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน แม่ครัว บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการ ประกอบด้วย

          1) ให้มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

          2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

          3) จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

          4) จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

          5)ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ            และ 6)ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา รวมถึงการลดเวลาทำกิจกรรมลง

          ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูน ยังได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ New Normal

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ