อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ส่งต่อความช่วยเหลือ มอบผ้าห่มพระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 105 ครั้ง

          นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานพระราชทานอำเภอบ้านโฮ่ง ได้เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระอุปถัมภ์ ภายหลังจากนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดลำพูน ได้ส่งมอบแก่ผู้แทนแต่ละอำเภอนำไปแจกจ่าย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ร่วมทำการส่งมอบให้กับราษฎรพื้นที่ตำบลป่าพลู  และ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงศ์ นาจรัส พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          ในการนี้ได้ดำเนินการแจกผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยกลุ่มเป่าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 38 รายต่อหมู่บ้าน 

          ทั้งนี้สำหรับการมอบผ้าห่มพระราชทานดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งสองพระองค์ทรงมีกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงให้มีการติดตามช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมแรง ร่วมใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้มูลนิธิฯ นำผ้าห่มพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน ผ่านผู้แทนรับมอบในการนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างทั่วถึง

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ