กกต.ลำพูน แจ้ง กกต.ส่วนกลางเคาะ 28 มี.ค. 64 นี้ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน แจ้งว่า ตามที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2546 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี นั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศ กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสําคัญ ดังนี้

          1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการออกประกาศ เรื่องการกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าจะมีวันเลือกตั้งวันจริงวันไหน

          2.วันที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จะออกประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

          ทั้งนี้จากการสรุปสาระสำคัญทั้ง 2 ข้อ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งเทศบาล ให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้น (วันที่นายกฯ/สมาชิกสภาฯชุดปัจจุบันพ้นตำแหน่ง) โดยจะเปิดรับสมัครผู้ลงเลือกตั้งในวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564  และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ