เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้ม อสม. ป้องกัน COVID-19 แจกชุดป้องกัน พร้อมแนะความรู้การจัดเก็บขยะติดเชื้อ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

          เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการแจกชุดป้องกันเชื้อให้กับ อสม.ไว้ใช้ เมื่อเวลาที่จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอยของสารคัดหลั่ง และลดการสัมผัสโดยตรงจากกลุ่มเสี่ยง พร้อมกันนี้ทางศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ยังได้ให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะติดเชื้อในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันการระบาดโรคในชุมชน ไม่ให้กระจายออกไปเป็นวงกว้าง

          นอกจากนี้กองการแพทย์ยังมีการติดตามดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยวิธีการสื่อสารทางไกล อาทิ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือระบบออนไลน์ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการดูแลและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ