พช.ลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตสินค้า OTOP ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 138 ครั้ง

          ที่ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ  เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด หรือ Knowledge-Based OTOP ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562

          ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมให้ความรู้ผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ กลุ่มผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1 – 3 ดาว ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557– 2563 จำนวน 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน  

          โดยกิจกรรมของโครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉราวรรณ  มณีขัติย์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางกลยุทธ์การจัดการ และเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ศศิธร  ทองเปรมจิตต์ อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคนิคกรสร้างแบรนด์ และStory ของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าในอนาคตต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ