จ.ลำพูน ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสีเหลือง ประชาชนทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ ขณะเดียวกันวันนี้พบจุดความร้อน 7 จุด เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไข

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 163 ครั้ง

          ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ได้มีการรายงานค่าคุณภาพอากาศประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 11.00 น. ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 อยู่ที่ 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM.10 อยู่ที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยภาพรวมค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในระดับสีเหลือง ประชาชนทั่วไป ยังคงสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

          ขณะเดียวกันทางด้านกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้มีการรายงานข้อมูลจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot ของระบบดาวเทียม VIIRS ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดลำพูน พบจุดความร้อนสะสม อยู่ที่ 7 จุด ในพื้นที่ป่าสงาน โดบพบในพื้นที่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา 2 จุด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง 3 จุด ต.นาทราย อ.ลี้ 1 จุด และต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง 1 จุด

          ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน จังหวัดลำพูน เมื่อได้รับการแจ้งถึงจุดความร้อนสะสม จึงได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

          สำหรับที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน นำโดยนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มีการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ซึ่งให้ทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันสอดส่องดูแล ชี้แจงให้ประชาชนในทุกพื้นที่ รับทราบข้อปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยเฉพาะการลักลอบเผาในที่ชุมชนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะมีความผิดโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

          ทั้งนี้ในปี 2564 จังหวัดลำพูนตั้งเป้า ให้มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จำนวนวันที่ตรวจพบคุณภาพอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และจำนวนจุดความร้อน จะต้องลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จึงขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างเข้มแข็ง จริงจัง ไม่ลักลอบเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกชนิด ตลอดจนร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง เพื่อให้จังหวัดลำพูน มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ