อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน มอบชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาด บรรเทาผลกระทบ COVID-19 แก่กลุ่มเปราะบาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 96 ครั้ง

          นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นำถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่รับภาระดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในครอบครัว โดยมีปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อสม.ในพื้นที่ ร่วมในการนำถุงยังชีพบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จำนวน 7 หมู่บ้าน รวมจำนวน 10 ราย

          ทั้งนี้สำหรับในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดลำพูน ทางสำนักงานเหล่ากาชาด ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบชุดธารน้ำใจดังกล่าว ส่งต่อไปยังที่ว่าการอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำพูนในเบื้องต้นแล้ว เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ