กกต.ลำพูน ลงตรวจความเรียบร้อย การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ครึ่งเช้า เทศบาลเมืองลำพูน มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกฯ 2 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 127 ครั้ง

          นายนพดล  สุยะ ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน พร้อมด้วยนายฐิติวัฒน์  สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันแรก ณ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินงานการเลือกตั้งท้องถิ่น เกิดความเรียบร้อย เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด

          ขณะเดียวกันสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) ของการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองลำพูนเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุรินทร์  สุริยวงศ์ กลุ่มเมืองลำพูนก้าวหน้า และหมายเลข 2 นายประภัสร์  ภู่เจริญ กลุ่มคุณธรรม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

          ทั้งนี้สำหรับการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จะมีการเปิดรับไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ โดยจะมีการ จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือติดต่อสายด่วน 1444 และติดติอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5352 5620-2 โทรสาร 0 5352 5631

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ