นายอำเภอแม่ทา ลำพูน “จวนอู้ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” จับเข่าคุยกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมเผาป่า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 142 ครั้ง

          นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา นำทีมลงพื้นที่บ้านสบสะป้วด หมู่ที่ 14 ตำบลทาสบเส้า และหมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พบปะประชาชน  “จับเข่าคุย” กลุ่มเสี่ยงเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน สร้างความเข้าใจ เพิ่มเครือข่ายรักษาผืนป่าในเขตป่าชุมชน 

          ทั้งนี้ กิจกรรม “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” เป็นหนึ่งในมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของจังหวัดลำพูน ที่มอบหมายให้ทุกอำเภอลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต./เทศบาล จับเข่าคุย ร่วมกับกลุ่มราษฎรพฤติกรรมเสี่ยงเผาป่า ซึ่งได้สำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อไว้แล้ว จำนวน 1,250 คน ในพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อร่วมกันหาทางออก ให้การเผาเป็น ศูนย์ ลดต้นตอของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ