จัดหางาน จ.ลำพูน ออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมกำชับปฏิบัติตามมาตรการป้อง COVID-19 เข้มงวด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ร่วมทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 4 แห่ง พบแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 49 คน แยกเป็น แรงงานไทย 21 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 28 คน  

ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวทั้ง 28 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ