พาณิชย์ลำพูน จัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปี 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 145 ครั้ง

          นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative is More) ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องจามจุรี 1 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ประกอบการ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวน 30 ราย

          สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริม เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคเหนือ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้เป็นของฝาก ของที่ระลึกระดับพรีเมี่ยม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของท้องถิ่นด้วยแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่าย ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภค       

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ