พุทธศาสนิกชน จ.ลำพูน ร่วมห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวัน มาฆบูชา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 146 ครั้ง

(26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ และประชาชนร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย และผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ซึ่งขบวนได้เริ่มเดินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดช้างสี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ในการนี้พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์–โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพระศรีธรรมโสถภณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน 

อย่างไรก็ตามวันมาฆบูชา เป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน จะได้ถือโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เสริมสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ