ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนประกอบอาหาร สร้างอาชีพช่วง COVID-19 ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนฟรี มีอาชีพ โดยในครั้งนี้ได้มีการเปิดหลักสูตรการทำอาหารไทย ระยะสั้น 5 วัน (30 ชั่วโมง) เรียนประกอบอาหาร 5 เมนู สร้างอาชีพ ทำรายได้ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ตามโครงการ “พม.ส่งความสุข…สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ซึ่งจะเปิดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 15 คน/รุ่น

          โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จะมีการเปิดรับผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย รับเพศชาย-หญิง เพศทางเลือก ต้องอายุ 15 ขึ้นไป เป็นผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงาน เพื่อเพิ่มทักษะ ผู้ด้อยโอกาส และเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ โดยจะเปิดเรียน ระหว่างวันที่ 23–30 มีนาคม 2564

          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จะมีสวัสดิการคอยสนับสนุนผู้เรียน อาทิ วัสดุการฝึกอบรมฟรี ที่พักฟรี (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น) อาหาร 3 มื้อให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และให้คำปรึกษา แนะแนวการมีงานทำ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพหมายเลขโทรศัพท์ 0 5309 2420 ต่อ 24 หรือทางเว็บไซท์ สมัครเรียนออนไลน์ http://www.dwf72.go.th

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ