เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 279 ครั้ง

          งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตรับผิดชอบของพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:30 น. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยง สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้า

          ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 พร้อมกันนี้ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ