อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการกลุ่มเปราะบาง ช่วยให้สามารถเข้าถึงสิทธิ โครงการ “เราชนะ”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 163 ครั้ง

          เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทุ่งหัวช้าง สังกัดศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายคนเปราะบาง(ผู้ป่วยติดเตียง) ให้สามารถเข้าถึงสิทธิโครงการ “เราชนะ” ตามโครงการ พส.พาคนเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ "เราชนะ" ในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง และตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 18 ราย โดยมีรองนายก อบต.ตะเคียนปม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.ทุ่งหัวช้าง และอบต.บ้านปวง ร่วมลงพื้นที่

          อย่างไรก็ตามทางด้านนางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานคลังจังหวัด จะเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สําหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิ ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สําเร็จ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ถูกต้อง ผู้มีสิทธิ์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ณ หน่วยงานข้างต้นใกล้บ้านท่าน โดยสามารถติดต่อขอลงทะเบียน ได้ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนให้นําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (ตัวจริง) หากบัตรประชาชนชํารุด , หมดอายุ หรือไม่เข้าเงื่อนไข ให้ไปติดต่อขอทําบัตรประชาชนใหม่ ณ ที่ว่าการอําเภอ ก่อนมาติดต่อขอลงทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียนไม่สามารถมอบอํานาจ ให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน หรือสแกนใบหน้า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ