พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับไปรษณีย์ไทย เดินหน้าผลักดันสินค้าลำพูน เข้าโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 173 ครั้ง

          วันนี้ (8 มีนาคม 2564) ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ประชุมหารือเดินหน้าผลักดันนำสินค้าจังหวัดลำพูน เข้าโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข" 

          ซึ่งโครงดังกล่าว เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ สถานที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท www.thailandpostmart.com และตั้งเป้าหมายครอบคลุมทั่วไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดลำพูน เตรียมผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ลำพูนแบรนด์ เชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาดร่วมกับไปรษณีย์ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ