เหล่ากาชาด ลงพื้นที่ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน เยี่ยมให้กำลัง และมอบของใช้จำเป็น แก่กลุ่มเปราะบาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

          วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ได้แก่

          นายประเทือง บุญมณี อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 3 บ้านสันกับตอง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็น ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่ลำพัง มีญาติละแวกใกล้เคียงคอยช่วยดูแลดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก  ไม่มีอาชีพและรายได้ ยังชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

          นายชาญ ไชยวงค์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องกอก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็น ผู้พิการทางการมองเห็น (ตาบอดทั้ง 2 ข้าง) อาศัยอยู่กับมารดาซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก แต่เดิมเคยมีรายได้จากการนวด ปัจจุบันไม่สามารถทำงานได้ ยังชีพด้วยเบี้ยความพิการ ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

          และนางบัวแก้ว ทาสี อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ประสบอุบัติเหตุหกล้มจึงมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ต้องใช้ไม้เท้าพยุงเดินสี่ขา (วอล์คเกอร์) ช่วยในการเดิน มีปัญหาด้านการดำรงชีวิต ไม่มีอาชีพและรายได้ อาศัยอยู่กับบุตรชายประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน

          ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ผ้าห่ม ชุดธารน้ำใจ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีปลัดอำเภอเมืองลำพูน ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. ร่วมลงพื้นในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ