พาณิชย์ลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ DIGITAL CONTENTS CREATOR PROGRAM เพิ่มความศักยภาพสินค้า สอดรับตลาดยุคใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 168 ครั้ง

          วันนี้ (26 มีนาคม 2564) ที่เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "DIGITAL CONTENTS CREATOR PROGRAM" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 100 ราย เข้าร่วม

          โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้การมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์สิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ด้านตลาด และผลิตภัณฑ์ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น รวมทั้งสิ้น 100 ราย เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกผลงานการออกแบบที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จำนวน 20 คอลเล็กชัน

          สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รวม 2 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจาก 20 คอลเล็กชัน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และรับสมัครเพิ่มเติมอีก จำนวน 80 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย เพื่อเข้ารับการฝึกทักษะการสร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์ทั้งภาพนิ่ง ข้อความ และภาพเคลื่อนไหว ทักษะการออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ พัฒนาการสร้างและดูแล Personal Website และใช้เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ เช่น Line Openchat / IG / Yotube / Website / E-book และอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ก้าวทันต่อการตลาดสมัยใหม่ และเทคนิคการตลาดที่ทันสมัยต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ