จ.ลำพูน แสดงความยินดีตัวแทนเยาวชน หลังคว้าพระราชทาน ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

          วันนี้ ( 29 มีนาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนเยาวชนของจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 โดยมี นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน

          นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และห่างไกลจากยาเสพติด

          โดยตัวแทนเยาวชนของจังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          ซึ่งผลการแข่งขันตัวแทนยาวชนของจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล ระดับประเทศ ได้แก่ 1. ทีม Embrace -Teenage ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศที่ 3 ระดับดับประเทศ รุ่น TEENAGE  2. ทีม The RFM all Star ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัล ชมเชย ระดับดับประเทศ รุ่น PRE-TEENAGE

            ทั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขัน Dancercise เป็นกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพี่อเข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยการจัดงานใวนครั้งนี้ ถือเป็นการ สนองพระดำริพระองค์ท่าน ที่ทรงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

          โดยสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจ ให้กับเยาวชน ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ดี ในการดำเนินชีวิต ให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ต่อไป            

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ