ผู้สูงอายุ ทต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดการทำของใช้ในพิธี ต้อนรับเทศการสงกรานต์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 157 ครั้ง

          เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน นำโดย นายนพดล สมพงษ์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม ตัดตุงไส้หมู ทำหมากแจก เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนา ประเพณี งานเฉลิมฉลองต่างๆ รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานหัตถกรรมอันดีงามของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลตืน แสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาของชาวล้านนาให้สืบทอดมารุ่นลูกหลาน

          อีกทั้งยังมีการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุร่วมบริจาคขยะให้กับเทศบาลตำบลแม่ตืน เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนซึ่งได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Clean Lamphun 2564 ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ผู้สูงอายุได้พบเจอกันบ่อยขึ้น มีกิจกรรมร่วมกัน และมีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ